Crypto

צאן

article

ערכה לזיהוי מהיר של קריפטוספורידיום בדגימת צואה של בני צאן

תוצאות תוך 10 דקות.

 

לצורך אבחון מהיר במשק וטיפול ממוקד ומיידי

יצרן: Fassisi GMBH, גרמניה

 

הוראות לביצוע הבדיקה