B-Traxim PRO4

article

קומפלקס ייחודי של מינרלים (אבץ נחושת, מנגן וקובלט) הקשורים לחומצת האמינו גליצין. מבנהו הייחודי מבטיח מוצר יציב ובטוח בו כל חלקיק מכיל את אותה הריכוז של מינרלים.

B-Traxim PRO4 מיוצר בטכנולוגיה וידע ייחודיים כדי לאפשר ספיגה טובה של המינרלים במוצר.

 

הרכב: אבץ – 11.43%, מנגן – 6.35%, נחושת – 4%, קובלט – 0.4%.

התוויה: קומפלקס של מינרלים קשורים לגליצין המיועד לספק אבץ, נחושת, מנגן וקובלט הנספגים טוב יותר בבעל החיים. מיועד לשימוש בתערובות ובלילים לבקר, סוסים ועיזים.

מינון:
פרות חלב, עגלי פיטום וסוסים 3.15 גרם/ראש/יום
עגלים בהזנת קריפ 250 גרם/טון תערובת

** אסור לשימוש בכבשים

הוראות שימוש ואחסון: מיועד לשימוש בבליל או בתערובות קמחיות ומכופתתות. על מנת להבטיח ערבול נאות של המוצר יש להשתמש בפרמיקס או להוסיפו לתרכיז הויטמינים והמינרלים.
יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ויבש.

אזהרות:יש להימנע משאיפה של החומר, ממגע עם העור והעיניים!!! יש ללבוש ציוד מיגון

אריזה: 25 ק"ג

 

יצרן: PANCOSMA S.A, שוויץ