חיפוש

DiCalcium Phosphate/ MCP MonoCalcium Phosphate -DCP

האפקט הטיפולי

תוספי מזון המשמשים להשלמת דרישות הזרחן בבעלי חיים. למוצרים יחס סידן זרחן המאפשר זמינות ביולוגית טובה למגוון בעלי חיים (עופות, חזירים ופרות חולבות).

DCP – מכיל זרחן ממקור אנאורגני בריכוז של 18%.

MCP– מכיל זרחן ממקור אנאורגני בריכוז של 22%

 

תכולות הזרחן במזונות הצמחיים של בעלי החיים היצרניים אינן מספיקות על מנת להביא את בעלי החיים לדרישות הסף של הזרחן נוסף על כך גם הזמינות הביולוגית של הזרחן במזונות הצמחיים אינה גבוהה. מחסור בזרחן מוביל לבעיות שונות:

* האטה עד כדי עצירה בגדילה.

* ירידה בתיאבון.

* פגיעה במינרליזציה של העצמות.

* ירידה ביצרנות ובצריכת המזון.

* נשירה.

* בעיות עיכול.

תוספת של זרחן ממקור אנאורגני משפרת את הזמינות הביולוגית של הזרחן ומונעת מצב של מחסור בזרחן.

יצרן HERBAVITA בלגיה

אריזה 5 ליטר

חומרים מן הטבע

רכיבים, התוויות ומידע נוסף:

DCP – מכיל זרחן ממקור אנאורגני בריכוז של 18%.

MCP- מכיל זרחן ממקור אנאורגני בריכוז של 22%.

25 ק"ג/ 1100 ק"ג

Fano, סין.

על פי המלצת התזונאי/ת.

על פי המלצת התזונאי/ת.