חיפוש

Exential Energy Plus  

תוסף תזונה המהווה אמולסיפייר תזונתי.

האפקט הטיפולי

אנרגיה הינה הרכיב העיקרי בעלויות הגידול של בעלי חיים יצרניים. שמנים ושומנים הם מקורות עיקריים לאנרגיה במזון. שיפור יעילות העיכול של השומנים במזון היא בעלת ערך כלכלי משמעותי. אמולסיפייר תזונתי משפר את נעכלות השומן ובכך משפר את היעילות האנרגטית במזון. שיפור נעכלות השומן מביא להפחתה בעלויות המזון ולשיפור הקיימות בגידול בעלי החיים.

בעיכול השומנים משמשים מלחי המרה כאמולסיפייר טבעי אך הם מהווים גורם מגביל בייחוד בבעלי חיים צעירים, השימוש באמולסיפייר תזונתי הינו כלי יעיל לשיפור נעכלות השומן. ככל שהיחס הידרופילי-ליפופילי
)HLB )באמולסיפייר גבוה יותר, כך השיפור בנעכלות השומן תהיה טובה יותר.

תועלות :

  • אמולסיפייר תזונתי משפר נעכלות שומן ואנרגיה
  • יחס HLB גבוה
  • יעיל במגוון סוגי מזונות
  • בשימוש באמולסיפייר ניתן להפחית את האנרגיה במנה (50-75 קק"ל)
  • מביא לחיסכון כלכלי

יצרן HERBAVITA בלגיה

אריזה 5 ליטר

חומרים מן הטבע

רכיבים, התוויות ומידע נוסף:

ORFFA בלגיה

יש לאחסן במקום מוצל ויבש

300-500 גרם לטון